Vad jag ville göra 2013

– Jag kandiderar inte om till språkrör så detta inte längre aktuellt –

Här är den kandidatpresentation som skickades ut i handlingarna inför Grön Ungdoms riksårsmöte. Längre ner hittar du en längre, utförligare presentation.

Namn: Björn Lindgren

Ålder: 23

Aktiv sedan: 2008

Lokalavdelning: Stockholm

Tidigare erfarenhet av liknande arbete och styrelsearbete:

Detta uppdrag sedan två år, Språkrör GU Göteborg, initiativtagare till GU Jämtland, kandidat i EU-parlamentsvalet 2009 och riksdagsvalet 2010, ordförande Östersunds ungdomsråd.

Dina visioner för GU det kommande året:

2013 är året vi bygger oss starka inför de dubbla valrörelserna 2014. Det gäller för språkrören på riksnivå men även för hela organisationen. När vi utbildar oss, kampanjar och syns utåt ska en framgångsrik valrörelse ligga i bakhuvudet på oss alla.

Grön Ungdom förstår sin roll och är uppdaterade. Vi driver vår egen agenda och våra egna frågor, men vi reagerar också snabbt på saker runtomkring oss för att kunna nå ut medialt. I grunden ska vi vara lösningsinriktade och hoppingivande, men vi är inte rädda att då och då använda oss av humor och vass kritik för att slå igenom bättre i sociala medier.

2013 är också året Grön Ungdom fortsätter med arbetet som inte alltid syns, men ibland är det allra viktigaste. Sammankallanden i styrelser och de som planerar aktiviteter fortsätter sitt strålande jobb, och får förhoppningsvis lite mer kredd för det. Språkrören är närvarande och delaktiga på Miljöpartiets möten på riksnivå för att påverka i viktiga frågor.

Miljö- och klimatfrågor brinner jag starkt för, och det ska givetvis vara en viktig del av Grön Ungdoms arbete. Dock är det migrations- och integrationspolitiken jag vill fokusera lite extra på. Vi ska vara SD:s starkaste motpol, inte bara i våra ögon utan även i andras, men vi ska i första hand vara det genom att tydligt driva vår egen agenda och presentera våra egna förslag – inte genom att vara ett oppositionsparti till oppositionspartiet SD. När publiken obekvämt och frustrerat skruvar på sig efter ett rasistiskt inlägg från SDU i en skoldebatt, ska förväntningarna ligga på Grön Ungdom att svara. Vi ska runt om i förbundet kunna leverera svaret, och det till rungande applåder.

Den längre presentationen:

Jag har haft två fantastiska år som språkrör för Sveriges avgjort viktigaste ungdomsförbund: Grön Ungdom! Det har varit utvecklande, utmanande, meningsfullt, peppande och en massa mer, och jag är väldigt sugen på att fortsätta två år till och tillsammans med hela förbundet vara med och göra en alldeles enastående valrörelse som garanterar oss makt att förbättra världen. Det tog mig mer än ett år innan jag kom in i rollen som språkrör ordentligt. Jag har lärt mig mycket, utvecklas fortfarande hela tiden och vill gärna fortsätta att vara Grön Ungdoms ena representant och ansikte utåt! Det finns mycket jag vill säga om hela förbundets utveckling på kort och lång sikt, men jag kommer i denna presentation mest att fokusera på det som är specifikt för hur jag vill arbeta som språkrör. Det jag väljer att lyfta fram är det jag vill förändra, det jag vet att en del undrar över och frågor där jag vet att det finns olika uppfattningar inom förbundet. Om du saknar svar på någon fråga eller besked om något är du hemskt välkommen att ställa en fråga – antingen här på sidan eller i ett annat forum! Ta gärna även en titt på vad jag har gjort under året som gått.

Fokus på klimat och migration/integration

Jag tror starkt på att vi i de dubbla valrörelserna behöver ha en tydlig prioritering av våra budskap och våra frågor, och en genomtänkt strategi. Det gäller för språkrören, men jag tycker också att det borde gälla för organisationen som helhet. I valrörelsen kommer de flesta unga bara att se några skymtar av Grön Ungdom, och då gäller det att vi själva styr vilka dessa skymtar troligtvis kommer att bli. Jag tycker ses som de starkaste klimatkämparna och främlingsfientlighetens ideologiska motpol. Många av oss politiska nördar är övertrötta på Moderaternas arbetslinje och ”det ska löna sig att arbeta” som de kört på i så många år, men för de flesta personer innebär Moderaternas strategi nog bara att deras budskap blev tydligt. Ett första steg är att vi under 2013 måste arbeta på ett sätt som stärker oss inför valrörelserna 2014. Vi ska ha en tydlig plan om valrörrelsen så tidigt som möjligt, och börja arbeta in våra prioriterade frågor och våra viktigaste budskap redan i år. Detta för att vara tydliga i vår kommunikation, för att våra medlemmar ska bli extra kunniga och säkra i frågorna, och för att vi ska locka till oss personer som brinner för dessa frågor så att de blir medlemmar. Miljö- och klimatfrågorna borde givetvis vara högprioriterade för oss. Frågorna är enormt viktiga, många av våra medlemmar brinner starkt för dem och lyfter inte vi dessa frågor så brukar ingen annan göra det heller. Eftersom vi gröna har ett så starkt förtroende hos människor i miljöfrågorna vinner vi dessutom stort på att frågorna debatteras. Det var på grund av klimatfrågan som jag för snart fem år sedan gick med i Grön Ungdom, så jag har ett stort engagemang för miljöfrågor och mycket kunskap bland annat från när jag innan språkrörsuppdraget pluggade på ett miljövetarprogram i Göteborg. Den andra frågan som jag vill fokusera extra mycket på, och som jag också tycker att hela Grön Ungdom under 2013 och 2014 ska ha extra fokus på, är migrations- och integrationspolitiken. Även dessa frågor är mycket viktiga, MP är relevanta i den mediala debatten i och med migrationsöverenskommelsen med regeringen, och frågorna debatteras ständigt i medierna. När publiken på skoldebatter i valrörelsen obekvämt och frustrerat skruvar på sig efter ett rasistiskt inlägg från SDU i en skoldebatt, ska förväntningarna ligga på Grön Ungdom att svara. Vi ska runt om i förbundet kunna leverera svaret, och det till rungande applåder! Vi ska vara SD:s starkaste motpol – inte bara i våra ögon utan även i andras. Men vi ska inte bara det genom att i första hand vara ett oppositionsparti till oppositionspartiet SD, utan genom att tydligt driva vår egen agenda och presentera våra egna förslag. Detta är en roll som behöver fyllas och som är tacksam att ta, och troligtvis kommer inget annat ungdomsförbund att satsa hårt på dessa frågor. Även dessa frågor brinner jag starkt för, och i synnerhet under hösten har jag riktat in mig på att lära mig mer om och komma ut i dessa frågor. Det vill jag gärna fotsätta med!

Driva migrationskampanjen och engagera medlemmar

Jag är inställd och sugen på att vara ute mycket i våra lokal- och regionavdelningar, och vara ute och träffa unga människor på skolor och andra platser. När vår migrationskampanj kickar igång ordentligt planerar jag att vara ute mycket med den och både utbilda och peppa våra medlemmar och nå ut med kampanjen till unga. En viktig del av arbetet med att peppa och utbilda medlemmar är också det jag gör i sociala medier (se eget styckte längst ner för det). Ett språkrör har framförallt rollen att vara organisationens ansikte utåt – mot medier, allmänhet, MP och andra organisationer, men rollen att utbilda, inspirera och peppa medlemmar och organisationen är också mycket viktig.

Förbundsstyrelse och språkrör som arbetar som ett lag

Min viktigaste lärdom från mina två år som språkrör handlar om hur jag kan förbättra mitt arbete gentemot de övriga i förbundsstyrelsen. Det är här jag vill göra de största förändringarna av hur jag jobbar. Arbetet i förbundsstyrelsen har tyvärr inte fungerat problemfritt alla gånger under de senaste två åren. För att en styrelse ska fungera bra krävs det givetvis insatser från alla håll, men jag ska nu blicka framåt och mot mig själv och säga hur jag vill förbättra mitt arbete med detta nästa år. En av avvägningarna jag har stått inför många gånger är den om jag ska lägga tid på att producera och åstadkomma mer saker, eller om jag ska lägga tid på att rapportera vad jag redan gjort. Tyvärr har jag inte fullt ut förstått värdet av rapporteringen, vikten av att förankra arbetet och inte alltid haft lugnet att prioritera detta mitt bland allt annat jobb som har känts mer akut att ta itu med. Något jag förstår på ett helt annat sätt nu är hur viktig denna rapportering är för att förbundsstyrelseledamöterna ska kunna komma med inspel kring hur språkrören kan förbättra sitt arbete och för att ledamöterna ska kunna ha ett svar till medlemmar som frågar vad språkrören gör. Så blir besluten bättre och så stärks förtroendet och samarbetet. Språkrören är ju de enda i styrelsen som jobbar heltid (+) med politik. Det leder till att de får mycket kunskap som styrelsen behöver ta tillvara på ett bra sätt i sina beslut. Det är viktigt att denna kunskap kommer in tidigt i beslutsprocesserna – annars riskerar den att gå förlorad om den tas upp först när beslut ska tas på ett möte, eller att andra i förbundsstyrelsen har svårt att hinna ta till sig kanske helt nya perspektiv som just presenterats. Ett sådant förankringsarbete kräver ett förbundsstyrelsens arbetsmetoder är anpassade för det, men det kräver också att språkrören tar sig tid att tänka igenom olika frågor i god tid innan beslut ska tas på mötena. Jag är helt inställd på att göra min del av arbetet för att det ska bli ett bra lagarbete mellan FS och språkrör!

Sträva i första hand efter samarbete med Miljöpartiet – inte konflikt

Arbetet med att representera Grön Ungdom gentemot Miljöpartiet tar lång tid, kräver framförhållning och syns oftast ganska lite utåt – men är otroligt viktigt. En av de största möjligheterna för oss som förbund att påverka Sverige och världen till det bättre är att påverka MP, som sen har möjlighet att driva igenom politiken. Kortfattat vill jag se att Grön Ungdom fortsätter att arbeta samarbetsinriktat och inte konfliktinriktat gentemot Miljöpartiet, att vi bygger relationer och förtroende och övertygar dem om att vi vill det bästa för den gröna rörelsen och för frågorna vi kämpar för. Bygger vi upp det förtroendet har vi i Grön Ungdom stora möjligheter att vara med och styra Miljöpartiet åt det håll vi anser det bästa. Om vi hamnar i en situation där vi försökt påverka internt utan att få gehör, eller om det är en akut fråga som kräver snabba reaktioner, då ska vi inte tveka att även kunna gå ut i medier och kritisera MP. Men förstahandsvalet ska vara att vi försöker arbeta tillsammans MP så att de undviker ”fel” från första början, istället för att vi väntar på att felen begås och sedan reagerar i efterhand. Denna strategi ger oss kanske inte lika mycket mediauppmärksamhet – medierna gillar ju konflikt mellan moderparti och ungdomsförbund – men jag är övertygad om att samarbetslinjen är den mest effektiva för att få makt och inflytande i MP. Ett aktuellt exempel på det är att Expressens ledarsida nyligen skrev – apropå ett fall med bloggaren Genusfotografen – att Maria Ferm (MP) i riksdagen motionerat om att skyddet i lagen för kritisk garanskning på nätet borde stärkas. Frågan väcktes politiskt av oss i Grön Ungdom i somras, och Maria skrev motionen efter förslag från oss. Detta är bara ett av flera exempel på hur vårt arbete gentemot MP ger resultat. Här förklarar jag mer utförligt om hur jag ser på detta:

Skapa ett jämlikt och nära samarbete med det andra språkröret

För att relationen mellan språkrören ska fungera bra behöver man investera mycket tid och energi i den. Det är helt nödvändigt att kontinuerligt, gärna varje dag men i alla fall minst en gång i veckan, ha en ärlig och nära kontakt med sin språkrörskollega. Det är otroligt viktigt att bygga tillit och en stark relation, så att man är synkroniserade och även är redo att kunna ta snabba bollar och eventuella konflikter när de kommer. För min egen del kommer det om jag blir omvald att bli en speciell situation att ha suttit som språkrör i två år och få en kollega som är helt ny på posten. Min plan är att då lyfta det nya språkröret och dela med mig av mina kunskaper så gott jag bara kan. De kvinnliga kandidaterna är redan nu väldigt kunniga och kompetenta, men två år på posten ger trots allt ett försprång i form av kunskap, färdigheter och kontakter. Det är väldigt viktigt att relationen blir jämlik, och att jag som det ”gamla” språkröret inte tar överhand. Jag tror att vi snabbt kan nå en jämlik ställning, men det kräver att jag jobbar aktivt för det. En annan viktig utgångspunkt är att det med ett nytt språkrör inte är något som är bestämt sedan innan. Det blir en nystart, och inget som var överenskommet eller inarbetat mellan mig och Rebecka ska per definition gälla för det nya språkrörsparet. Självklart ska goda erfarenheter tas tillvara, men makten ska vara jämnt fördelad mellan det nya och det gamla språkröret i utformandet av det nya arbetet.

Snabbt, vasst och humoristiskt i sociala medier

Exemepelvis debattartiklar har sin plats, men jag ser en stor potential för oss i sociala medier för att nå ut med vårt budskap till fler. Debattartiklar är viktiga för att profilera oss som förbund, för att skapa något som journalister kan nappa på och som vi därigenom når ut bredare med, för att påverka inflytelserika personer, för våra medlemmar ska läsa dem och utbildas och så vidare, men i ärlighetens namn – hur många unga människor brukar läsa debattsidorna? Sociala medier använder däremot de allra flesta, och här tror jag att vår potential är stor. Under slutet av förra året började jag arbeta mer aktivt med framförallt vår Facebooksida, med snabbare kommentarer på dagsaktuella händelser och även produktion av egna bilder med aktuella politiska budskap och kommentarer – ofta med lite humor. Detta kan arbete kan såklart bli ännu mycket bättre, men de förändringar som gjorts har redan fått stor inverkan på spridningen av våra budskap. Vårt språk och våra metoder i sociala medier måste givetvis vara balanserade så att vi fortfarande framstår som i grunden seriösa och konstruktiva, men anpassar vi oss inte till hur sociala medier fungerar så är den bistra sanningen att få ens kommer att lägga märke till oss. Därför vill jag att vårt arbete i sociala medier ska vara snabbt, vasst och humoristiskt.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s